Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2161

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.85 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.05 17.38 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2261

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 2261 personer till Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 426 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 20 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 10 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.61 18.72 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.88 17.64 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.61 i urvalsgrupp BI, 18.72 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1946

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 1946 personer till Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 426 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 6 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.58 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.83 19.28 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2142

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 2142 personer till Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 408 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 19.03 1.05 4.00
Urval 2 17.71 18.43 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2114

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 2114 personer till Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 362 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.03 19.13 1.05 4.00
Urval 2 17.81 18.97 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1946

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1946 personer till Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 373 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand