Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2161

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 19.03 1.05 4.00
Urval 2 17.71 18.43 0.90 4.00
För höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2114

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 2114 personer till Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 362 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.03 19.13 1.05 4.00
Urval 2 17.81 18.97 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1946

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1946 personer till Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 373 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand