Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0051

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 22.11 1.05 0.00
Urval 2 16.51 17.17 0.90
För höstterminen år 2015 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 328 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet varav 35 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 18.85 0.70 0.00
Urval 2 16.01 17.18 0.70
För höstterminen år 2014 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 334 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand