Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0041

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 19.13 1.00 4.00
Urval 2 18.29 19.13 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1387

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 1387 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet varav 334 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 18.38 0.90 4.00
Urval 2 16.95 17.76 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1351

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 1351 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet varav 290 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand