Antagningspoäng för Bildjournalistik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-I2011

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Bildjournalistik vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 266 personer till Bildjournalistik vid Mittuniversitetet varav 64 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 10 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand