Antagningspoäng för Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-B4281

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.05 1.05 99.99 0.00
Urval 2 17.30 18.92 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

33

Under HT2020 sökte 98 personer till Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 25 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 19.31 1.40 0.00 0.00
Urval 2 18.49 17.73 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 19.31 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 133 personer till Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet varav 33 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 21 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 19.50 1.20 0.00
Urval 2 18.05 18.45 0.95
För höstterminen år 2017 hade Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 306 personer till Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet varav 115 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.37 18.45 1.20 99.99
Urval 2 18.37 18.45 1.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.37 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 327 personer till Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet varav 121 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 18 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.61 1.50 0.00
Urval 2 18.60 19.61 1.45 99.99
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.61 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 328 personer till Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet varav 117 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 17 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 17.63 1.60 0.00
Urval 2 18.44 16.80 1.50 99.99
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 282 personer till Byggingenjör Hållbart byggande vid Mittuniversitetet varav 91 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand