Antagningspoäng för Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2131

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 11.57 0.75 0.00
Urval 2 16.97 11.57 0.75 99.99
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 11.57 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

239

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 239 personer till Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 40 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.31 15.00 0.65 0.00
Urval 2 12.31 15.00 0.65 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.31 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 217 personer till Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 45 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 41 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 16.45 1.00
Urval 2 12.19 16.45 0.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i datateknik på Mittuniversitetet 14.77 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 196 personer till Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 27 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 28 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand