Antagningspoäng för Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D2131

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 16.35 0.10 99.99 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 67 personer till Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 10 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 13.55 0.60 99.99 0.00
Urval 2 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 13.55 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 64 personer till Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 12 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 13.38 0.75 99.99
Urval 2 13.38 99.99
Höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 44 personer till Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 12 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 9 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand