Antagningspoäng för Civilingenjör i elektroteknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D2161

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Civilingenjör i elektroteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 90 personer till Civilingenjör i elektroteknik vid Mittuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 14 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 14 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand