Antagningspoäng för Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2141

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.92 13.89 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.92 i urvalsgrupp BI, 13.89 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

44

Under HT2019 sökte 229 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 37 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 33 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.35 0.80 0.00
Urval 2 14.24 14.77 0.25 99.99
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 323 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 45 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 43 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.93 0.95 0.00
Urval 2 11.91 10.83 0.90 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

340

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 340 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 31 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 30 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 17.10 0.95 0.00
Urval 2 12.70 14.37 0.55 99.99
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 274 personer till Civilingenjör i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 36 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand