Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk design vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-J2051

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 14.95 0.50
Urval 2 14.10 13.92 0.75 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk design på Mittuniversitetet 15.95 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 183 personer till Civilingenjör i teknisk design vid Mittuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 16 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.76 15.63 0.75 0.00
Urval 2 11.85 15.05 0.55 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i teknisk design vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.76 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 159 personer till Civilingenjör i teknisk design vid Mittuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 23 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 17.39 0.75
Urval 2 14.50 0.60 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör i teknisk design på Mittuniversitetet 14.50 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 161 personer till Civilingenjör i teknisk design vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand