Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-G2211

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 11.30 0.80 99.99 0.00
Urval 2 20.10 0.80 99.99
Höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 11.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 82 personer till Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 16.31 0.90 99.99 0.00
Urval 2 22.50 16.31 0.90 99.99
Höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 78 personer till Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand