Antagningspoäng för Datateknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2151

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.25 12.32 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.25 i urvalsgrupp BI, 12.32 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 229 personer till Datateknik vid Mittuniversitetet varav 53 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 40 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.06 15.17 0.65 0.00
Urval 2 11.67 15.17
För höstterminen år 2017 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.06 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 260 personer till Datateknik vid Mittuniversitetet varav 59 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 48 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.04 12.90 0.65 3.50
Urval 2 10.65 12.24 0.55 3.50
För höstterminen år 2016 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.04 i urvalsgrupp BI, 12.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 248 personer till Datateknik vid Mittuniversitetet varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 56 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 13.80 0.60 3.00
Urval 2 10.30 10.60 0.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 13.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 249 personer till Datateknik vid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 53 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.72 13.79 0.85 0.00
Urval 2 10.55 13.79 0.65
För höstterminen år 2014 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.72 i urvalsgrupp BI, 13.79 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 217 personer till Datateknik vid Mittuniversitetet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 47 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 48 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand