Antagningspoäng för Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-B4301

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.47 19.04 0.65 0.00 4.00
Urval 2 16.00 15.90 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.47 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2020 sökte 72 personer till Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 5 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 17.84 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.60 15.55 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 90 personer till Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 17.85 0.75 0.00 4.00
Urval 2 15.20 15.33 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 86 personer till Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 15.44 1.05 3.00
Urval 2 15.60 14.75 0.75
För höstterminen år 2017 hade Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 284 personer till Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet varav 60 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.67 0.90 4.00
Urval 2 16.10 15.67 0.90 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 267 personer till Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet varav 56 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 21.21 1.10 3.50
Urval 2 17.70 19.23 1.05 3.50
För höstterminen år 2015 hade Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 21.21 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 282 personer till Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 14.30 0.25 0.00
Urval 2 10.93 12.89 0.75 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 132 personer till Ekoentreprenör för hållbar utveckling vid Mittuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand