Antagningspoäng för Ekoingenjör vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-B4311

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 18.29 0.75 99.99 0.00
Urval 2 16.30 18.29 1.05
Höstterminen år 2016 hade Ekoingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 61 personer till Ekoingenjör vid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.88 17.70 1.35 99.99 0.00
Urval 2 18.88 17.70 1.35 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ekoingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.88 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 58 personer till Ekoingenjör vid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 19.05 0.75
Urval 2 17.20 19.05 0.75
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ekoingenjör på Mittuniversitetet 16.50 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 47 personer till Ekoingenjör vid Mittuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand