Antagningspoäng för Ekonomprogram vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-L2021

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.16 13.60 0.40 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.16 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 426 personer till Ekonomprogram vid Mittuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 41 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 38 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.20 0.75 0.00
Urval 2 14.28 15.37 0.60
För höstterminen år 2017 hade Ekonomprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

84

Under HT2017 sökte 401 personer till Ekonomprogram vid Mittuniversitetet varav 68 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 42 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 84 personer varav 45 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 15.75 0.75 3.50
Urval 2 12.30 14.47 0.60 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ekonomprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 426 personer till Ekonomprogram vid Mittuniversitetet varav 62 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 42 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 43 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.23 0.80 0.00
Urval 2 15.28 14.60 0.70
För höstterminen år 2015 hade Ekonomprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.23 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 493 personer till Ekonomprogram vid Mittuniversitetet varav 74 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 39 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 41 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.65 0.80 0.00
Urval 2 15.20 14.88 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ekonomprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 486 personer till Ekonomprogram vid Mittuniversitetet varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 40 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand