Antagningspoäng för Ekoteknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-B4081

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 75 personer till Ekoteknik vid Mittuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 32% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.41 16.15 0.60 99.99
Urval 2 12.92 13.75 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.41 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 70 personer till Ekoteknik vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.13 0.60 99.99
Urval 2 13.55 13.58 0.05 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 68 personer till Ekoteknik vid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 17.62 1.25 99.99 0.00
Urval 2 11.86 15.59 1.05 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 70 personer till Ekoteknik vid Mittuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand