Antagningspoäng för Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D2141

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.91 14.95 0.65 4.00
Urval 2 15.50 13.20 0.95 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.91 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 169 personer till Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 15.95 0.65 3.00
Urval 2 13.80 12.15 0.25 2.00
För höstterminen år 2015 hade Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 188 personer till Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet varav 50 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 32 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 7.32 0.50 99.99
Urval 2 14.48 12.37 0.50 99.99
Höstterminen år 2014 hade Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 7.32 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 151 personer till Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 30 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand