Antagningspoäng för Energiingenjör vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-G2041

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.87 11.13 1.15 99.99 0.00
Urval 2 11.87 11.13 1.15 99.99
Höstterminen år 2016 hade Energiingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.87 i urvalsgrupp BI, 11.13 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 146 personer till Energiingenjör vid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 11.46 0.40 99.99 4.00
Urval 2 14.26 11.46 0.40 99.99 4.00
Höstterminen år 2015 hade Energiingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 11.46 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 160 personer till Energiingenjör vid Mittuniversitetet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 21 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 10.96 0.65 99.99
Urval 2 15.05 10.96 0.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Energiingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 10.96 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 146 personer till Energiingenjör vid Mittuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 20 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand