Antagningspoäng för Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N2090

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.46 0.60 0.00 3.50
Urval 2 16.91 17.46 0.55 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1007

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 1007 personer till Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet varav 367 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 18 var män och 131 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 12 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.62 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.30 17.00 0.55 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

678

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under VT2019 sökte 678 personer till Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet varav 259 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 19 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand