Antagningspoäng för Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N4231

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 6 personer till Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand