Antagningspoäng för Förskollärare vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3111

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.83 14.80 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.83 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under VT2020 sökte 517 personer till Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 188 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 10 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 3 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.70 0.00 0.00 3.50
Urval 2 13.10 15.02 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

692

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 692 personer till Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 201 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 6 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 4 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand