Antagningspoäng för Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-L4101

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.43 0.45 4.00
Urval 2 12.60 13.81 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 327 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 26 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 17 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 15.96 0.60 3.00
Urval 2 12.69 13.02 0.05 2.00
För höstterminen år 2016 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 250 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.94 0.65 4.00
Urval 2 13.10 13.32 0.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 253 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.75 0.30 4.00
Urval 2 10.64 12.20 0.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 240 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand