Antagningspoäng för Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-L4101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.36 14.46 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.36 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 220 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 33 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 35 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 14.11 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 14.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 224 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.06 15.28 0.40 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.06 i urvalsgrupp BI, 15.28 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

63

Under HT2018 sökte 285 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 28 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 20 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.43 0.45 4.00
Urval 2 12.60 13.81 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 327 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 26 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 17 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 15.96 0.60 3.00
Urval 2 12.69 13.02 0.05 2.00
För höstterminen år 2016 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 15.96 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 250 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.94 0.65 4.00
Urval 2 13.10 13.32 0.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 253 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 25 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 25 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.75 0.30 4.00
Urval 2 10.64 12.20 0.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 240 personer till Förvaltningsjuridiska programmet vid Mittuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 21 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand