Antagningspoäng för Grafisk design vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-E2051

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.50 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.60 16.95 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grafisk design vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 449 personer till Grafisk design vid Mittuniversitetet varav 72 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 4 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 6 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 18.66 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.81 18.66 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grafisk design vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 18.66 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 380 personer till Grafisk design vid Mittuniversitetet varav 82 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.63 19.26 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.20 19.26 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grafisk design vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.63 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

428

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 428 personer till Grafisk design vid Mittuniversitetet varav 65 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand