Antagningspoäng för Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-I2021

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.69 17.27 0.95 0.00
Urval 2 16.45 16.60 0.85
För höstterminen år 2017 hade Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.69 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 431 personer till Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet varav 63 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 3 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 6 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.28 0.85 0.00
Urval 2 17.30 18.28 0.70
För höstterminen år 2016 hade Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

581

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 581 personer till Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet varav 74 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 17.77 0.95 0.00
Urval 2 17.80 17.77 0.70
För höstterminen år 2015 hade Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.23 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

564

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 564 personer till Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet varav 110 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.58 0.85 0.00
Urval 2 17.90 18.31 0.60
För höstterminen år 2014 hade Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 551 personer till Grafisk design och kommunikation vid Mittuniversitetet varav 78 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 6 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand