Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3131

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.59 0.00 0.00 3.50
Urval 2 13.26 13.79 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.59 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

548

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 548 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet varav 144 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 7 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand