Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3121

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 16.96 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.70 16.96 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

530

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 530 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet varav 251 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand