Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3141

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.03 18.30 1.35 0.00 0.00
Urval 2 16.80 16.70 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

400

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 400 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand