Antagningspoäng för Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-N4021

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.27 14.58 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.27 i urvalsgrupp BI, 14.58 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2018 sökte 196 personer till Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 15 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 11.20 0.30 99.99 0.00
Urval 2 15.40 11.20 0.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 11.20 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 171 personer till Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 31 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.83 0.35 4.00
Urval 2 12.79 12.94 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.83 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 225 personer till Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 32 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 16 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.05 14.65 0.15 0.00
Urval 2 12.00 12.69 0.15 99.99
För höstterminen år 2014 hade Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.05 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 226 personer till Idrottsvetenskapligt program vid Mittuniversitetet varav 47 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 36 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand