Antagningspoäng för Industridesign vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-E2101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.21 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.58 17.21 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Industridesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 135 personer till Industridesign vid Mittuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.57 20.24 0.80 0.00 0.00
Urval 2 13.50 20.24 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Industridesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.57 i urvalsgrupp BI, 20.24 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 81 personer till Industridesign vid Mittuniversitetet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand