Antagningspoäng för Industridesign vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-E2041

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Industridesign vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 128 personer till Industridesign vid Mittuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand