Antagningspoäng för Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-C4261

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 14.40 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.15 13.60 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1126

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

63

Under HT2020 sökte 1126 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 201 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 32 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.89 14.74 0.85 0.00 0.00
Urval 2 14.70 13.50 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.89 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1005

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 1005 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 179 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 39 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 37 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 13.60 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

688

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

77

Under HT2018 sökte 688 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 131 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 34 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 33 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.78 16.54 0.75 4.00
Urval 2 13.45 16.54 0.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.78 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2017 sökte 159 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 19 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.48 13.10 0.55 4.00
Urval 2 11.30 9.69 0.45 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.48 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 126 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 15.00 0.65 4.00
Urval 2 13.90 13.58 0.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 112 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.82 0.60 3.00
Urval 2 12.52 14.40 0.50
För höstterminen år 2014 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 446 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 89 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 78 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 77 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand