Antagningspoäng för Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-C4261

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.78 16.54 0.75 4.00
Urval 2 13.45 16.54 0.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.78 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2017 sökte 159 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 19 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.48 13.10 0.55 4.00
Urval 2 11.30 9.69 0.45 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.48 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 126 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 15.00 0.65 4.00
Urval 2 13.90 13.58 0.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 112 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.82 0.60 3.00
Urval 2 12.52 14.40 0.50
För höstterminen år 2014 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 446 personer till Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet varav 89 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 78 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 77 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand