Antagningspoäng för Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-I2031

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 14.92 0.70 0.00
Urval 2 14.50 13.25 0.35
För höstterminen år 2017 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 331 personer till Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.80 0.60 3.00
Urval 2 15.85 18.92 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 361 personer till Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet varav 55 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.50 0.65 4.00
Urval 2 16.80 16.30 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 451 personer till Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.29 0.70 0.00
Urval 2 15.60 16.29 0.50
För höstterminen år 2014 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 393 personer till Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 24 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand