Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i datateknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2011

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Internationellt masterprogram i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 41 personer till Internationellt masterprogram i datateknik vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Internationellt masterprogram i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 35 personer till Internationellt masterprogram i datateknik vid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Internationellt masterprogram i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 41 personer till Internationellt masterprogram i datateknik vid Mittuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand