Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i datateknik, Magister i datateknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-22390

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Internationellt masterprogram i datateknik, Magister i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 14 personer till Internationellt masterprogram i datateknik, Magister i datateknik vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand