Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i datateknik, Master i datateknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2161

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Internationellt masterprogram i datateknik, Master i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 38 personer till Internationellt masterprogram i datateknik, Master i datateknik vid Mittuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand