Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i Design för alla vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-E2021

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Internationellt masterprogram i Design för alla vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 21 personer till Internationellt masterprogram i Design för alla vid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 38% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand