Antagningspoäng för Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-22680

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 66 personer till Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet varav 48 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 18 personer till Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

7

Under VT2016 sökte 36 personer till Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 23 personer till Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

14

Under VT2015 sökte 41 personer till Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet varav 26 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 5 personer till Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2014 sökte 20 personer till Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand