Antagningspoäng för Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-I2051

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.56 0.70 4.00
Urval 2 13.21 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 404 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 33 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.53 17.30 0.80 4.00
Urval 2 14.80 15.92 0.15
För höstterminen år 2016 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.53 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 476 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 52 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.13 0.90 3.50
Urval 2 17.80 15.25 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 641 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.97 1.00 0.00
Urval 2 18.20 15.80 0.90
För höstterminen år 2014 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.97 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

700

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 700 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 95 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand