Antagningspoäng för Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-I2051

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.13 0.15 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 271 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 36 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.71 14.95 0.45 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 246 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 14.66 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 318 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.56 0.70 4.00
Urval 2 13.21 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 404 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 58 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 33 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.53 17.30 0.80 4.00
Urval 2 14.80 15.92 0.15
För höstterminen år 2016 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.53 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

476

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 476 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 52 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 29 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.13 0.90 3.50
Urval 2 17.80 15.25 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 641 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 35 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.97 1.00 0.00
Urval 2 18.20 15.80 0.90
För höstterminen år 2014 hade Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.97 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

700

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 700 personer till Journalistprogrammet vid Mittuniversitetet varav 95 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 33 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 32 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand