Antagningspoäng för Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-I2141

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.58 0.20 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 245 personer till Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet varav 38 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 14.61 0.45 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 14.61 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 241 personer till Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet varav 39 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 15.04 0.65 0.00 3.00
Urval 2 12.70 12.01 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 318 personer till Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand