Antagningspoäng för Kriminologprogram vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-Q2011

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.40 1.10 4.00
Urval 2 18.02 16.42 0.95
För höstterminen år 2014 hade Kriminologprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1519

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 1519 personer till Kriminologprogram vid Mittuniversitetet varav 236 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand