Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2191

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 57 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska vid Mittuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 9 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.45 0.65 2.50
Urval 2 11.45
För höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska vid Mittuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, 11.45 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 53 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia/Engelska vid Mittuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand