Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2181

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.48 14.54 0.45 99.99 0.00
Urval 2 14.00 14.54 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 43 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska vid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand