Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2201

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 12.70 0.05 99.99 3.00
Urval 2 12.60 14.19 0.30 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 89 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Historia vid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 22 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 10 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand