Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2161

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.15 12.33 0.45 99.99 0.00
Urval 2 12.15 12.33 1.50 99.99
Höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.15 i urvalsgrupp BI, 12.33 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 54 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska vid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand