Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2171

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia på Mittuniversitetet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 32 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia vid Mittuniversitetet varav 0 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 9.85 0.25 99.99 0.00
Urval 2 15.10 9.85 0.50 99.99
Höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 9.85 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 58 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia vid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand