Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2151

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 12.52 0.40 99.99
Urval 2 18.70 12.52 0.40 99.99
Höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.90 i urvalsgrupp BI, 12.52 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 58 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Samhällskunskap vid Mittuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 11 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand