Antagningspoäng för Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-80260

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 14.04 0.00 0.00 2.50
Urval 2 0.00 12.86 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

616

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

130

Under HT2020 sökte 616 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 174 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 9 var män och 151 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 8 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.24 14.07 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 11.33 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.24 i urvalsgrupp BI, 14.07 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

110

Under VT2019 sökte 523 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 182 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 7 var män och 142 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 4 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.11 15.78 0.40 0.00 3.00
Urval 2 13.32 13.95 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.11 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

812

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 812 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 196 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 5 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 14.70 0.20 0.00 3.00
Urval 2 13.22 14.00 0.00 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

672

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under VT2018 sökte 672 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 219 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 7 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 7 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.39 15.92 0.30 4.00
Urval 2 14.38 14.87 0.05 3.00
För höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.39 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 318 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 127 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 1 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 14.85 0.30 3.00
Urval 2 11.95 13.66
Vårterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

591

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

130

Under VT2017 sökte 591 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 229 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 9 var män och 138 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 7 var män och 121 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.38 0.40 3.00
Urval 2 14.94 15.83 0.30 3.00
För höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

928

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

115

Under HT2016 sökte 928 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 271 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 10 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 5 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 15.75 0.30 3.00
Urval 2 13.10 13.80 0.10 2.00
Vårterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

556

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2016 sökte 556 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 227 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 11 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 11 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.24 16.20 0.45 3.00
Urval 2 14.47 15.19 0.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.24 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

857

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 857 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 242 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 7 var män och 133 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 6 var män och 109 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 17.85 0.55 4.00
Urval 2 16.20 16.53 0.45 4.00
Vårterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

673

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 673 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 266 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 6 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.56 0.50 3.50
Urval 2 16.30 16.57 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1051

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 1051 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 287 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 6 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 4 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.21 16.57 0.20 4.00
Urval 2 15.20 16.02 0.05 4.00
Vårterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.21 i urvalsgrupp BI, 16.57 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 707 personer till Lärarutbildning - Förskollärare vid Mittuniversitetet varav 242 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 6 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand