Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T1111

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.30 0.20 3.50
Urval 2 14.39 14.63 3.00
För höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

683

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 683 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet varav 168 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 7 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 3 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 16.02 0.35 4.00
Urval 2 12.70 14.42 0.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

606

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 606 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet varav 126 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 4 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.00 0.05 3.00
Urval 2 12.20 13.46 0.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 379 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet varav 86 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 8 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand