Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2551

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 16.28 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.67 15.82 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 537 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet varav 138 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 3 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand