Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0081

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.33 16.10 0.10 3.00
Urval 2 15.30 15.81 0.10
För höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.33 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

444

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 444 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet varav 100 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 6 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand