Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0071

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.63 0.20 0.00 3.00
Urval 2 13.50 13.84 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

550

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 550 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet varav 202 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 30 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.33 15.68 0.25 3.00
Urval 2 13.60 14.38 3.00
För höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.33 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 600 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet varav 225 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 25 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 21 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.77 17.30 0.40 3.00
Urval 2 13.75 14.42 0.05 2.00
För höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.77 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 555 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet varav 191 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 20 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 27 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.96 17.31 0.35 3.00
Urval 2 14.76 16.46 0.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

449

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 449 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet varav 159 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 22 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.42 16.21 0.10 4.00
Urval 2 15.00 16.21 0.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 16.21 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 410 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet varav 119 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand